• Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Ihrisko pre futbal (okrem školských)
  • Verejný vodovod
  • Rozvodná sieť plynu
  • Komunálny odpad
  • Využívaný komunálny odpad
  • Zneškodňovaný komunálny odpad