Tieto nájomné domy boli podporené dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja bývania a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania rok podpory: 2016

Bytovky