Počet obyvateľov
muži ženy spolu
177 154 331
Údaje aktuálne k 31.12.2016.