Obec Bádice v spolupráci s kultúrnou komisiou pozýva všetky deti na športový deň na námestie pred kostolom v Bádiciach, dňa 25. augusta 2018 o 16:00 h.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pozvánka

  • 30.04.2018 1. máj - stavanie Mája
  • 23.06.2018 Gastrofest
  • 25.08.2018 Športový deň pre deti
  • júl - august 2018 letné kino pre deti
  • 27.10.2018 Úcta k starším a Jubilanti
  • 08.12.2018 Mikuláš