Detská lekárka MUDr. Uramová oznamuje, že od 27.12.2018 - do 04.01.2019 sa bude ordinovať v detskej ambulancii vo Výčapoch-Opatovciach nasledovne:

27.12.2018 - 28.12.2018 od 10:00 - 12:00

31.12.2018 - 04.01.2019 od 07:00 - 09:30

Zubná ambulancia v Dolných Lefantovciach bude od 27.12.2018 do 04.01.2019 zatvorená. Zastupovanie je na výveske a na stránke ambulancie.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria (PDF | DOC)

Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky (PDF | DOC)

Príloha č. 3: Opisný formulár (PDF)

Návrh zmluvy (PDF | DOC)

Obecný úrad Bádice bude od 27.08.2018 do 31.08.2018 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
Obecný úrad v Bádiciach bude v dňoch 27., 28. a 29. decembra 2017 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Ordinovať sa bude len v detskej ambulancii vo Výčapoch-Opatovciach:

27.12.2017 od 07:00 do 09:30

28.12.2017 od 10:00 do 12:00

29.12.2017 od 10:00 do 12:00

02.01.2018 od 07:00 do 09:30

03.01.2018 od 07:00 do 09:30

04.01.2018 od 07:00 do 09:30

Obecný úrad v Bádiciach bude od 28.11.2017 do 30.11.2017 zatvorený z dôvodu školenia

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča: súbor

Viac informácií: súbor

Zverejnenie správy: súbor

Obecný úrad v Bádiciach bude v dňoch

    6. a 7. apríla 2017

    12. a 13. apríla 2017

zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Zverejnenie stavebného povolenia: súbor

Namiesto 28.12.2016 bude v našej obci vývoz komunálneho odpadu utorok 27.12.2016.

Detská lekárka doktorka Uramová bude počas vianočných sviatkov ordinovať nasledovne:

23.12.2016 od 10:00 do 12:00 vo Výčapoch-Opatovciach

27., 28., 29., až 30.12.2016

od 07:30 do 09:30 vo Výčapoch-Opatovciach

od 10:00 do 12:00 v Čakajovciach

Dovolenka na OcU Bádice počas vianočných sviatkov:

22.12.2016 - 23.12.2016

27.12.2016 - 28.12.2016

02.01.2017 - 03.01.2017

Obecný úrad oznamuje, že obecné zastupiteľstvo na svojom 4. zasadnutí konaného dňa 14.9.2016 rozhodlo na základe sťažností občanov, že kosenie na cintoríne nebude vykonávané na tých miestach, ktoré nie sú dostupné pre techniku, na miestach , ktoré žaciu techniku poškodzujú a na miestach, kde technika znečisťuje hrobové miesta. Kosenie bude vykonávané len na tých miestach, kde nedôjde poškodeniu techniky a k znečisteniu hrobov.

Obecný úrad v Bádiciach v spolupráci s humanitárnou organizáciou Diakonie Brovnov organizuje zber obnoseného a nepotrebného šatstva. Zbierajú sa dámske , pánske, detské letné i zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony , závesy a iné.

Veci je potrebné zabaliť do igelitových vriec, alebo do iného vhodného obalu tak, aby nedošlo pri prevoze k ich znehodnoteniu.

Tieto veci môžete nosiť na Obecný úrad v Bádiciach do 30. septembra 2016.

Dňa 10. septembra 2016 o 15:30 hodine pred cintorínom bude veterinárny lekár očkovať psy a mačky staršie ako tri mesiace proti besnote. Poplatok za vakcináciu je 5 €. Zároveň si môžu chovatelia dať zaočkovať psov proti ostatným infekciám a zakúpiť prípravky proti vonkajším a vnútorným parazitom.
Od 1.8.2016 do 12.8.2016 bude obecný úrad v Bádiciach zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.
Detská lekárka pani MUDr. Uramová oznamuje, že od 13.06.2016 do 17.06.2016 v rámci čerpania dovolenky sa bude ordinovať len v detskej ambulancii vo Výčapoch - Opatovciach a to nasledovne:
Pondelok 11:30 - 13:30
Utorok 10:00 - 12:00
Streda 11:30 - 13:30
Štvrtok 10:00 - 12:00
Piatok 11:30 - 13:30