Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
1 / 2012 VZN č.01/2012 o poplatkoch za služby 13.12.2011 15.12.2011
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
1 / 2010 VZN č.01/2010 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bádice 17.12.2009 06.01.2010
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
12 / 2008 VZN č.12/2008 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce 14.04.2008 29.04.2008
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
4 / 2003 VZN č.4/2003 o určení názvov ulíc v obci Bádice 17.12.2003 01.01.2004