Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
1 / 2018 VZN č.01/2018 o prenajímaní obecných nájomných bytov 04.07.2018 19.07.2018
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
1 / 2017 VZN č.01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 15.12.2017 01.01.2018
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
1 / 2012 VZN č.01/2012 o poplatkoch za služby 13.12.2011 15.12.2011
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
1 / 2010 VZN č.01/2010 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bádice 17.12.2009 06.01.2010
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
12 / 2008 VZN č.12/2008 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce 14.04.2008 29.04.2008
Číslo VZN Názov Zverejnené Účinnosť
4 / 2003 VZN č.4/2003 o určení názvov ulíc v obci Bádice 17.12.2003 01.01.2004